ttb spark academy เปิดโอกาสให้กับน้องๆ รุ่นใหม่ที่มองหาความท้าทายและ

สนใจทางด้าน Tech & Data ได้มาสัมผัสและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมออกไอเดีย และลงมือทำ โดยมีพี่ๆ Mentor คอยให้คำปรึกษา

ช่วยพัฒนาและต่อยอดความรู้ความสามารถของน้องๆ ให้แข็งแกร่งขึ้น

ttb spark academy เปิดโอกาสให้กับน้องๆ รุ่นใหม่ที่มองหาความท้าทายและสนใจทางด้าน Tech & Data ได้มาสัมผัสและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมออกไอเดีย และลงมือทำ โดยมีพี่ๆ Mentor คอยให้คำปรึกษาช่วยพัฒนาและต่อยอดความรู้ความสามารถของน้องๆ ให้แข็งแกร่งขึ้น


Our Program

Roadshow / Open House

ทำความรู้จักกับงานในสายงาน Tech & Data ร่วมฟัง Business Cases จากทีมงานตัวจริง และเยี่ยมชม Spark Arena เพื่อสัมผัสบรรยากาศการทำงานในแบบ Agile

Internship

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านการฝึกงานที่น้องๆ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Project โดยมีพี่ๆ Coach คอยดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิด

Hackathon

ท้าทายตัวเองด้วยการเข้าร่วมการแข่งขัน Tech & Data Hackathon ได้แก้ปัญหาจริง แบ่งปันไอเดียใหม่ๆ กับผู้เข้าแข่งขัน โดยมี Mentor ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

Traineeship

เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานที่มี Impact สนุกและเก่งขึ้นจากการทำงานที่ท้าทาย เติบโตไปพร้อมเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มีความสามารถในเชิงลึกในแต่ละสายงานไปด้วยกัน

Voices from Alumni
Photo Gallery

Join
ttb spark academy program click
Email
Menu